O firmie

ŚWIADCZYMY KOMPLEKSOWE USŁUGI Z ZAKRESU BHP I PPOŻ

Nasza oferta skierowana jest do firm działających na terenia Poznania i województwa wielkopolskiego. Dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe nabyte w firmach różnych branż jest gwarancją świadczenia usług na najwyższym poziomie. Współpracujemy na warunkach dogodnych dla Klienta, tak by nie zakłócać jego podstawowej działalności.

Zapewniamy: indywidualne podejście do Klienta, profesjonalną i terminową realizację usług oraz poufność powierzonych danych i informacji.

 • Zapraszam Państwa do współpracy
 • inż. Dariusz Kniat – główny specjalista ds. BHP i P.POŻ.

NASZA OFERTA

 • OBSŁUGA BHP I PPOŻOBSŁUGA BHP I PPOŻ

  Oferujemy kompleksową obsługę firm z zakresu BHP i PPOŻ (tzw. outsourcing) – w formie umowy stałej lub czasowej związanej z wypełnianiem zadań ... >>

 • SZKOLENIA BHPSZKOLENIA BHP

  Szkolenia BHP - zgodnie z Kodeksem Pracy art. 2373 §2 - pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa ... >>

 • INSTR. BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGOINSTR. BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

  Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego ( IBP ) – konieczność jej opracowania wynika z rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 roku ... >>

 • OCENA RYZYKA ZAWODOWEGOOCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

  Ocena ryzyka zawodowego – zgodnie z Art. 226 Kodeksu Pracy, oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 ... >>